MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ยินดีต้อนรับเปิดเรียน In School พร้อมต้อนรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ
ในการอนุญาตเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site (In School)
#มาตรการเข้ม!ตรวจคัดกรองสุขภาพ_2022
การคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคน
ทางทีมสุขอาชีวอนามัยยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง💖
🔷 แอร์ชาวเวอร์ (Air Shower) สมาชิกเมทนีดลและผู้ติดต่อทุกท่าน ต้องได้รับการซับฝุ่นป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
ก่อนเข้าตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือเพื่อความปลอดเชื้อ ลดการสัมผัสความเร็วสูง
ฝุ่นที่ติดตามตัวสามารถหลุดออกได้ผ่านแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency
Particulate Air Filter) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน
ได้ถึง 99.99%เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น
🔹การคัดกรองสมาชิกเข้า-ออกเเละวัดอุณหภูมิมาโดยเสมอ ด้วยระบบการเข้ารับนักเรียนเช็คอิน (Check-In)
รายบุคคลด้วยเครื่องสแกนใบหน้าล้ำสมัย👩🏻‍🔧พร้อมเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัต
ิ โดยสมาชิกจะได้ประหยัดเวลาในการเดินเข้าจุดเดียว ยืนยันการรับนักเรียนสมาชิกเเละตรวจวัดอุณหภูมิ
🌞โดยรอบเช้าบันทึกสแกนใบหน้านักเรียนพร้อมเวลาเข้าโรงเรียน
🌝รอบเย็นบันทึกใบหน้าผู้ปกครองพร้อมเวลารับนักเรียน
เพื่อระบบการตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนแบบทันสมัยรวดเร็วทั้งเช้า-เย็นเพื่อมั่นใจ
ระบบการรับ-ส่งนักเรียนถึงมือผู้ปกครอง 👭👩🏽‍🤝‍👨🏼
พร้อมการคัดกรองอุณหภูมิในสถานการณ์ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
🔹ล้างมือ ด้วยสบู่เหลวอัตโนมัติกลิ่นหอมแต่ทรงคุณภาพ
เราบริการสม่ำเสมอมาทุกวัน
🔷การคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคนทางทีมสุขอาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยเครื่องมือโควิดแบบ อม
😋 (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit)
ไม่เจ็บตัว ไม่เลอะเทอะ ไม่ขม ไม่กลัวเพราะมีผู้อำนวยการ ทีมสุขอาชีวอนามัยA+ สาธารณสุข
ผู้ช่วยพยาบาล คุณครู ผู้ปกครองให้กำลังใจอย่างเต็มพลัง
✨ทั้งนี้นักเรียนใหม่จะได้รับการตรวจสุขภาพเเบบชัดเจนทุกคนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ
🚺🚹💧พกเเฮนด์เจลแอลกอฮอล์แบบขนาดพกพาใช้ประจำตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสะดวกในหรือนอกโรงเรียน
ใช้ได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ 😷สวมแมส เตรียมแมสสำรอง
และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง sให้นักเรียนพกพาติดตัวมาโรงเรียนทุกวันนะคะ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนเมทนีดลส่ง QR Code เพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองในการส่งข้อมูลการเดินทางให้ทางโรงเรียนทราบทุกบ้านโปรดส่งตรงยังคุณครูประจำชั้น
เเละ การส่ง นักเรียนช่วงเช้า ท่านสามารถส่งที่โถงสุขภาพ ให้บุตรหลานเดินเข้าเอง
เเละเมื่อรับกลับ ขอความกรุณารอเฉพาะจุดทางเดิน A-Z เเละสวนไม้มงคล ทางทีมพี่เนอส คุณครู จะส่งนักเรียนรายคนให้นะคะ

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design