MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

15 กุมภาพันธ์วันนี้วันพระใหญ่หลังปีใหม่จีน
#เมทนีดล ได้อันเชิญทีมเชิดสิงโต🦁จาก วัดจีนปึงเถ่ากงม่า ⛩️🔴
เพื่อมาเบิก #ปีขาล_2022 🐯เเห่งโชคลาภ พลังเเละความสุขที่เมทนีดล
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
⛩️ชาวจีนมีวันเเห่งความรัก หรือ วันซีซี ตามตำนานสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัว
และเป็นคืนเเรกของปีใหม่ที่เห็นพระจันทร์เต็มดวง คืนที่สว่างสดใส รับปีใหม่อย่างมีความสุข🌙 🎎💖
🦁การเชิดสิงโต เป็นสิริมงคล 🎋เสริมโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการเฉลิมฉลองของชาวจีน "🧨🎇
🏩โรงเรียนเมทนีดล ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) จึงได้จัดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปี
(The 13th International Culture and Food Fair) ณ โรงอาหารลานเอนกประสงค์ เพื่อให้เกียรตินักเรียน
ผู้ปกครองทุกชนชาติ อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ว่าแต่ละเชื้อชาติมีความเป็นอยู่และดำรงชีวิตแตกต่างกันเช่นไร และนักเรียนสามารถนำไป
ประยุกตใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศ อย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น🎏🎐🎋

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design