MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

 

รมว.ศึกษาธิการ
ส่งตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยห่วงใยนักเรียนเมทนีดล ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น
เข้ารับมอบหน้ากากอนามัย Face Mask จำนวน 365 ชิ้น จากน.ส.ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มอบตัวแทนส่งหน้ากากอนามัยห่วงใยนักเรียน
สมาชิกเมทนีดลทุกคน โดยน.ส.สุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และน.ส.สุวรรณ์ สังข์นุช งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พร้อมด้วยคณะคุณครูฝ่ายวิชาการ
น.ส.ภัทราภรณ์ วรชิน และน.ส.สุพรรษา บุตตเขียว ฝ่ายธุรการ, น.ส.วรฤทัย เสาร์นอก
และสาธารณสุขประจำโรงเรียนเมทนีดล น.ส.สุธิดา แก้วไสย์ ร่วมเข้ารับมอบในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น กล่าวว่าขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย น.ส.สุมิตรา ทองแสง และน.ส.สุวรรณ์ สังข์นุช
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหน่วยสุขอาชีวอนามัยเมทนีดลได้นำแจกนักเรียนทุกคน เพื่อนำความปลอดภัยพร้อมดูแลนักเรียน
สมาชิกของโรงเรียน โดยตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา เราพรั่งพร้อมอุปกรณ์ความสะอาดที่ดีที่สุด
เเละบุคลากรด้านสุขภาวะอนามัยที่เป็นเลิศ ทั้งสายสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล และทีมเเม่บ้านมืออาชีพ
ของโรงเรียน
ดร.อรทัย กล่าวอีกว่าทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การควบคุมเฝ้าระวังของโรคต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความรักเอาใจใส่และสร้างความอุ่นใจ สบายใจเเด่สมาชิกโรงเรียนมาโดยตลอดการคัดกรองที่เช้มแข็งที่สุด
ชัดเจนด่านแรกด้วยการตรวจวัดอุณภูมิตั้งแต่หน้าโรงเรียน ด้วยสาธารณสุขและทีมผู้ช่วยพยาบาล
มากกว่า 14 คน เป็นโรงเรียนต้นแบบเจ้าแรกของประเทศ โดยมีผู้บริหารหญิงแกร่ง ผู้นำพลังบวกยั่งยืนเหนือ
การเปลี่ยนแปลง Altrocentric Leadership ผู้นำเลิศผู้ตามเลอค่าสมกับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสู่สากลโลก
(world class standard school) โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น เพราะความรักที่เรา
ใส่หัวใจให้นักเรียนและสมาชิกเมทนีดล ตลอด 14 ปี ขึ้นปีที่ 15 อย่างสวยงาม เรียนอย่างมีความสุข
และสุขอาชีวอนามัยที่ดีทุกคน เรียนสนุกเก่งภาษาอังกฤษและปลอดภัยทุกวัน ที่ ร.ร.เมทนีดล .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design