MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

🐆เมทนีดลทำงานคู่กับการทำบุญเสมอ
🔮ทำบุญช่วยการก่อสร้างป้ายวัดศรีโพธิ์ทองวัดดีคู่ชุมชนมานาน 90 ปี เเล้ว
นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ.ฝนของเราค่ะ 💃ทิชเชอร์ไมค์ ทิชเชอร์จอร์น พร้อมด้วยพนักงานบุคคลากรโรงเรียนทุกท่าน ถวายจตุปัจจัย เป็นเจ้าภาพก่อสร้างป้าย
บริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ทอง
จำนวน 60,000 บาท
โดยพระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตฺติ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทอง พร้อมคณะสงฆ์ เเละชุมชนรับมอบเเบบเรียบง่ายในครั้งนี้ สร้างความปิติยินดีให้กับพระอาจารย์เเละตัวเเทนชาวบ้านอย่างยิ่ง ด้วยวัดไม่มีป้ายชื่อวัดมานาน
วัดมีอายุ 90 ปี เเละผู้ศรัทธาจะได้พบเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น
#ขอเเผ่บุญให้สมาชิกเมทนีดลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จมีความสุขกายสบายใจ
🌻ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565
ณ วัดศรีโพธิ์ทอง บ้านกุดนางทุย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design