MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

👩‍🎓เด็กหญิงณัชชารีย์ พิบูลย์วรกุล (ปรายฟ้า)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test
(สอบ Online) ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
ได้รับรางวัลอันดับที่ 25 ของประเทศ และคว้ารางวัลเหรียญทอง 🏅
โดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝน 💜💖
พร้อมคณะคุณครูร่วมแสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมส่งกำลังใจให้ปรายฟ้า เด็กดีเด็กเก่งของเมทนีดล ที่สร้างผลงานด้านวิชาการได้อย่างยอดเยี่ยม เก่งมากๆค่ะ 🙏💖💜🎉🎉🏅✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design