MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ปรบมือรัวๆ👏♥️ เด็กดีเด็กเก่งประถมเมทนีดล เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ 💖💜
🙋‍♀️เด็กหญิงกัญดาริน วงศ์เกษม (มินตรา)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัล Performance Awards จากการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ (Humanoid Robot) 🏆🎖️🎉 ของโครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 ครั้งที่ 24⚙️
(24th International Robot Olympiad 2022 :Phuket Thailand) ในวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาค่ะ พร้อมเป็นตัวเเทนประเทศไทยในนามนักเรียนโรงเรียนเมทนีดลเป็นผู้เเทนเชิญรางวัล พิธีกรเวทีเเละภาคสนามอย่างเเข็งขันในการเข้าสัมภาษณ์ประธานจัดงานเเละเพื่อนๆชาวต่างชาติ ✨✨
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล พร้อมคณะคุณครู สุดปลาบปลื้ม ♥️
และแสดงความยินดีกับมินตราคนเก่งของเรา ที่ได้รับรางวัลและพร้อมกับทำหนาที่เป็นยุวฑูตน้อยคนเก่ง 😊💖
นำสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับสุดยอดเด็กดีเด็กเก่งเมทนีดลมากๆค่ะ 💜💖
ขอขอบพระคุณทางผู้จัดโครงการ IRO Thailand ที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆให้กับทางโรงเรียน
และมินตราคนเก่งของเราด้วยนะคะ🙏🏆🎖️👏🌏✨
ขอขอบคุณ ผศ.ดร. เกสร วงศ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 💖♥️อีกหนึ่งคุณแม่คนเก่งที่คอยสนับสนุน และส่งเสริมทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนเสมอมานะคะ ขอบพระคุณค่ะ 💖💜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design