MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ผอ.ฝนเติมพลังทีมผู้กำกับเเท้‼️
ณ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนเเก่น
#ศฝ.นศท.มทบ.23
"การฝึกหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาครุ่นที่5ประจำปี 2566
เพื่อนำสอนนักเรียน รด.
ท่านผอ.ฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลผู้เป็นที่รักของเรา ♥️💜ได้เข้าให้กำลังใจคุณครูผู้ฝึกของเราคือ
นร.ผกท.หญิง นิตตยา ชุมวงศ์(คุณครูอ้อย) เเห่งโรงเรียนเมทนีดล
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ท่านผอ.ฝน ได้เยี่ยมค่าย
ณ ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก.เพื่อให้กำลังใจทีมครูฝึกเเละนักเรียนผู้กำกับเเท้
🍛🧃อีกทั้งมอบซาลาเปายักษ์ ขนมจีบเข้าด้วยตนเองพร้อมเครื่องดื่มดับร้อน
🍜มอบหมายทีมโรงเรียนเมทนีดล มอบขนมจีน น้ำยาเพื่อเพิ่มพลังทีมเสริมอาหารกลางวัน
✉️มอบทุนทรัพย์ในการสนับสนุนงานกีฬาสัมพันธ์
เพื่อให้พลังบวกเเละคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ฝึก นักเรียนทุกสังกัด
🪖การฝึกมีรายละเอียดการฝึกตนดังนี้.-
1. ห้วงการฝึก : วันที่ 13 มี.ค.-7 เม.ย.66
2. ยอดผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 40 นาย จาก 32 สถานศึกษา ช.=30 นาย ญ.=10 นาย
3. การดำเนินการฝึกหมุนเวียนดังนี้.-
3.1 การเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณชี้แจงการปฏิบัติประจำวัน
3.2 ห้วงเช้าการฝึกวิชายุทธวิธี(ทฤษฎี)
3.3 ห้วงบ่ายการฝึกวิชายุทธวิธี(การปฏิบัติ)
3.4 การออกกำลังกาย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้หน่วยยังให้ความสำคัญในการป้องกันโรคลมร้อนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝึกด้านต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับการฝึกฯ ปลอดภัยทุกนาย เพื่อสานต่อให้ประเทศชาติของเรา 🇹🇭

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design