MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

🪖🏃🏻‍♀️ผู้กำกับเเท้ผ่านการฝึกเรียบร้อยพร้อมรางวัลชนะเลิศ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ขนาด ๕.๕๖ มม.
ท่านผอ.ฝน ปลาบปลื้มใจผู้กำกับแท้คนเก่งเมทนีดล 💖คือ นร.ผกท.หญิง นิตตยา ชุมวงศ์ (คุณครูอ้อย)
ได้รับการฝึกอย่างเต็มที่ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนรด.มัธยมปลายเมทนีดล🏃‍♂️
"การฝึกหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค"
โดยพ.ท.ทรงฤทธิ์ ประดา รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ให้การต้อนรับ
พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ.23 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร
ผกท.ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 5/66 ประจำปี 2566 ห้วงการฝึกตั้งแต่ 13 มี.ค. - 7 เม.ย.66 รวม 21
วันมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 40 นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศฝ.นศท.มทบ.23 โดยในการนี้ได้กรุณามอบ
1. ประกาศนียบัตร ให้กับ นร.ผกท.ที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 นาย
2. ประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกตามหลักสูตร จำนวน 40 นาย
พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้กับ นร.ผกท. ที่ได้เสียสละเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผกท.
ตามหลักสูตรของ นรด. เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์การฝึกที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ นศท.ในสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป
🪖การฝึกมีรายละเอียดการฝึกตนดังนี้.-
1. ห้วงการฝึก : วันที่ 13 มี.ค.-7 เม.ย.66
2. ยอดผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 40 นาย จาก 32 สถานศึกษา ช.=30 นาย ญ.=10 นาย
3. การดำเนินการฝึกหมุนเวียนดังนี้.-
3.1 การเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณชี้แจงการปฏิบัติประจำวัน
3.2 ห้วงเช้าการฝึกวิชายุทธวิธี(ทฤษฎี)
3.3 ห้วงบ่ายการฝึกวิชายุทธวิธี(การปฏิบัติ)
3.4 การออกกำลังกาย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้หน่วยยังให้ความสำคัญในการป้องกันโรคลมร้อนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝึกด้านต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับการฝึกฯ ปลอดภัยทุกนาย เพื่อสานต่อให้ประเทศชาติของเรา 🇹🇭

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design