MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

เด็กเมทนีดลเก่งดีชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2566‼️
รับโล่ “การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2566” ได้แก่
🧑🏻เด็กชายวีรากรณ์ คงมั่น (คุณเจได)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว🏆และรางวัลเกียรติบัตรระดับชมเชย คณิตศาสตร์ 🏅
👧เด็กหญิงพราววริญญ์ เกษมศิริ (คุณพราว)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตคิดเร็ว🏆 และรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ 🏅
👧เด็กหญิงพริมวรัญญ์ เกษมศิริ (คุณพริม)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 🏅
👧 เด็กหญิงพรรฐวรีญญ์ เกษมศิริ (คุณพัดชา)
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้องบี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว 🏅
โดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา 💜💖
พร้อมคณะคุณครูร่วมแสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมส่งกำลังใจให้ คุณเจได คุณพราว คุณพริม และคุณพัดชา
เด็กดีเด็กเก่งของเมทนีดล ที่สร้างผลงานด้านวิชาการได้อย่างยอดเยี่ยม เก่งมากๆค่ะ 🙏💜🎉🎉🏅✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design