MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 
& ARTS EXHIBITION
กิจกรรมพิเศษแห่งปี ในธีม “MY IDOL” ฉลองก่อนวันปิดเทอม
📝ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมในร่ม โรงเรียนเมทนีดล
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้านต่อหน้าผู้ชมทุกรุ่น เพื่อความประทับใจวัยเยาว์ ต่อยอดทักษะด้านอาชีพของนักเรียนให้เป็นพลโลกที่สร้างสรรค์ในอนาคต 🌎👪
รวมทั้งเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง (Active Learning) กิจกรรมในงาน
🥁👧 การแสดงของนักเรียน ทุกระดับชั้น (Year Level Presentation)
💃🕺การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน (Mataneedol’s Got Talent) จัดแสดง
นิทรรศการผลงานด้านศิลปะของนักเรียน (Arts Exhibition) และรับประทานอาหารปิกนิก (Potluck)
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ร่วมประกอบอาหารด้วยกัน 🥰💜

 

👸 🤴16th Annual Picnic Day, Mataneedol Got Talent & Arts Exhibition for Active
Learning on Friday September 29th, 2023

A very fun activity in School and the students had lots of fun performing
and showcasing their talents to impress their teachers and make their parents proud.👍✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design