MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

Well-being ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสมาชิกเมทนีดล♥️
ว้าววว🥰 โรงเรือนคุณภาพพร้อมสวนนานาชาติบนพื้นแผ่นดินเมทนีดล🌿🌱
เน้นการลงมือปฎิบัติในสิ่งเเวดล้อมที่มีความสุขเติบโตอย่างปลอดภัย
นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ท่านผอ_ฝนของเรา💖
ได้จัดสรรค์เนรมิตรทุกพื้นที่ให้มีสีสันหลากหลายสวยงาม 😘
สร้างความเพลิดเพลิน การเรียนรู้นอกห้องกับผองเพื่อน
👭เสริมสร้างระบบสมองที่ชัดเจน
🧍🏻กระตุ้นระบบการทรงตัว
🧎🏻‍♂️ฝึกการทำงานของร่างกายไหล่ แขนและมือ
🧏🏻‍♀️ฝึกการมองเห็น กะระยะของเด็กๆทุกวัย
🤱🏻ฝึกการสร้างจินตภาพ ให้เกิดขึ้นกับเด็ก
👫เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ
พร้อมความรู้สึกผ่อนคลายสร้างจินตนาการ เสริมพลังแห่งความสุข
🧑‍🌾บุคลากรเมทนีดลฝึกนักเรียนด้วยความรักและความใส่ใจเพื่อนักเรียนที่รักของเรามีจิตใจโอบอ้อมอารี

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design