MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

สวนนานาชาติเมทนีดล❇️🏵️🌱
💃🏻ท่านผอ.ฝน ผู้นำพลังบวกพร้อมเนรมิตรสวนสวยบนพื้นเเผ่นดินเมทนีดลเสมอ
นำปักดอกไม้โซล่าเซลล์ร่วมกับพี่มัธยมที่สวนนานาชาติ
🌞สุดยอดแห่งพลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์อัจฉริยะรูปทรงดอกไม้
🧑‍🌾บุคลากรเมทนีดลฝึกนักเรียนด้วยความรักและความใส่ใจเพื่อนักเรียนที่รักของเรามีจิตใจโอบอ้อมอารี
#เรียนสนุกมีความสุขทุกวันอย่างปลอดภัยทั้งอาคารเเละสถานที่โรงเรียนเมทนีดล💜ทั้งนี้ทีมคุณครูต่างชาติ-ไทย พนักงานมีความพร้อมต้อนรับสมาชิกเมทนีดลทุกท่านค่ะ💕

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design