MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

สุดยอด!ห้องพยาบาลคุณภาพเมทนีดล
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

วิสัยทัศน์ชัดเจน 2020 Vision
ผู้อำนวยการ ดร อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝนของเรา) ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมห้องพยาบาลเมทนีดล
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยได้จัดทีมสาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาล
เพื่อป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆ แบ่งห้องตามระดับชั้นพร้อมเตียงนักเรียนหญิงชายชัดเจน
นวัตกรรมเพิ่มเติมเตียงไฟฟ้าไฮเทคระบบรีโมทคอลโทรลสำหรับกรณีฉุกเฉินรองรับนักเรียนและผู้ใหญ่รับน้ำหนักได้ถึง 200กก.
- อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง
- อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น
- ชุดปฐมพยาบาล กระเป๋ากู้ชีพฉุกเฉิน กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ชุดหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 3 แบบ เด็กเล็ก เด็กโตและผู้ใหญ่
- เวชภัณฑ์ยานำเข้าจากต่างประเทศ
- ห้องน้ำภายในตัวสะอาดบริการ

สมกับเป็นโรงเรียนเวิลด์คลาส (World Class Standard School) เพราะความรักที่เราใส่ใจให้นักเรียนและสมาชิกเมทนีดลตลอด 12 ปี
เรียนอย่างมีความสุขและมีสุขภาพอนามัยที่ดีทุกคน

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design