MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#CSR: Corporate Social Responsibility
ขอแสดงความยินดีกับ #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล
#ผอ_ฝนของเรา💖รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติได้เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนเเก่น สาขาย่อยเมืองเก่า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม รับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน Corporate Social Responsibility: CSR
โดยพันตำรวจโท วิสุทธิ์ เกื้อกูล
หัวหน้า สภ.ย่อย ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลทรงเกียรติ พร้อมคณะคุณต่างชาติ-ไทย พยาบาลโรงเรียนให้การต้อนรับ
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ พันตำรวจโท วิสุทธิ์ เกื้อกูล
หัวหน้า สภ.ย่อย ตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะทำงาน เดินทางมาเพื่อเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบในครั้งนี้ค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design