MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#อนุโมทนาบุญ ผอ.ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝนของเรา ได้รับฉันทานุมัติจาก ท่านมหาภัคศิษฐ์ มหาวีริโย ดร. ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานบุญยกฉัตรเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรและถวายปัจจัยผ้าป่าสร้างถนนคอนกรีตพร้อมเป็นเจ้าภาพ
โรงทานกระติ๊บข้าวเหนียวพร้อมอาหาร และโปรยทานดอกเงินกัลปพฤกษ์เป็นทานสร้างสุข อิ่มเอมใจเเด่ชาวบ้าน ญาติธรรม💁🏻💁🏻‍♂️
พร้อมคุณครูไมค์ ตัวแทนคุณครูต่างชาติ
คุณครูปลาตัวแทนคุณครูไทย สาธารณสุข แคท ตัวแทนฝ่ายสุขอาชีวอนามัย และมิสซารา มิสรัต์
มิสเตอร์หนวดตัวเเทนฝ่ายพนักงานโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น ณ วัดพุทธมหาบารมีวิปัสสนา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบพระคุณญาติธรรมผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ ขอส่งพลังบุญเเด่ครอบครัวสมาชิกเมทนีดลทุกท่าน สาธุบุญใหญ่ในวันมาฆบูชา 2564

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design