MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

นำโดย #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖เห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพร่างกาย
ของพนักงานครู บุคลากร ให้ปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคต่างๆ
โดยมอบเกลือไอโอดีน
ผสมกับน้ำอุ่นสะอาด นำกลั้วคอ และปฏิบัติทุกคนที่บ้าน เช้า เย็น ทุกวัน
ด้วยสารโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine) มีคุณสมบัติเป็นสารระงับเชื้อ (Antiseptic)
ซึ่งออกฤทธิ์ระงับเชื้อก่อโรคเป็นวงกว้างครอบคลุมเชื้อหลากหลาย
ทั้งไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และเชื้อราอื่นๆ โดยทำให้เชื้อลดลงจนทำให้ไม่สามารถก่อโรค
ในประโยชน์มากมายของเกลือไอโอดีนนั้น ท่านผอ.ฝนของเรา จึงได้ให้บุคลากรทุกคนนำปฏิบัติ
ต่อเนื่อง เพื่อบุคลกรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมทำงาน และพร้อมบริการสมาชิกเมทนีดลทุกคน
ด้วยความรัก💕และเอาใจใส่สร้างความอุ่นใจ สมาชิกเมทนีดลมาโดยขึ้นปีที่ 14 อย่างสวยงาม💯✨
ขอบพระคุณผู้บริหารหญิงของเรา
ที่มอบสิ่งดีๆ ให้ลูกทีมเสมอ🙏
#จังหวัดขอนแก่น #ประเทศไทย #นักเรียนเมทนีดลสามภาษา เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมและมัธยม
#การศึกษาพร้อมการดูเเล♥️หัวใจผู้ปกครองด้วยหัวใจ💜ของทีมเมทนีดล
ที่มีมาตรฐานที่สุด!

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design