MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#โรงเรียนเมทนีดล ขอนแก่น เจ๋ง! สร้างผลงานชิ้นที่สอง "โรบอทใบหม่อน"
ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปราบโควิด-19 ด้วยรังสี UVC ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา
🖥️บังคับด้วยริโมทผ่านจอทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้ ⚡มีประสิทธิภาพฉายรังสี UVC Steriizer ลดการแพร่กระจายเชื้อด้วย
UVC light disinfection robot ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลชีพ
👾แบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ และไวรัสโคโรนา 2019
🦠 พร้อมบริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ล้ำหน้าฉุดไม่อยู่จริงๆ
#โรงเรียนเมทนีดล มองการณ์ไกลไปมาก และเรามีวิสัยทัศน์ชัดเจนต้องการมุ่งสร้างนักเรียนที่ดี
เก่งทั้งคนและงานเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ โดยนำวิชา AI : Artificial Intelligent หรือวิชาปัญญาประดิษฐ์
และวิชาสุขอาชีวอนามัยศึกษาและการแพทย์เบื้องต้น เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นได้ หรือการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หรือต่อยอดสู่สังคมและโลกของเราได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดว่าไม่นานนักเรียนต้องเรียนรู้ด้านการแพทย์และ
ยังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทั้งวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เมทนีดลดำเนินงานหลายปีก่อนหน้าการแพร่ระบาดนั้น ทั้งงาน AI สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมาเสมอ และความปลอดภัยคือ
หัวใจสำคัญของเรา ในสถานการณ์และวิกฤตการณ์โลกการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส - 19 นี้
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเช่นนี้อย่างตั้งใจขึ้นอีกครั้ง
และโรงเรียนเมทนีดลได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่เข้มแข็งด้วยดีเสมอมา
จากอาจารย์คเนศ ถุงออด ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผศ.ดร.เกสร วงษ์เกษม อาจารย์ประจำภาควิชาเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและสอนการสร้างหุ่นยนต์แก่
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวิชา AI : ปัญญาประดิษฐ์ และโรงเรียนเมทนีดล
พร้อมแบ่งปันน้ำใจแด่องค์กรที่รักเราและดูแลเราด้วยดีเสมอมา คุณหมอและบุคลากร
ทางการแพทย์ต้องปลอดภัยเผื่อได้ดูแลพลเมืองของเราต่อไป โรงเรียนเมทนีดลเคียงข้างเสมอ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล
สำนักข่าว Ho news

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design