MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

“โรบอทต้นหม่อน”เตรียมช่วยทีมแพทย์
มูลค่ากว่า 5,000,000 บาท
ที่สมบูรณ์มีคุณภาพ พัฒนาต่อเนื่อง
ช่วยสังคมในยามวิกฤติโลก🌎
ผลิตหุ่นยนต์ล้ำสมัยฆ่าเชื้อโควิด-19
#ระดับม.ต้น เก่งจริงต้องดังยั้งไม่อยู่
#นักเรียนมัธยมเมทนีดลระดับชั้น_1-3 เข้าเรียนวิชาปัญาประดิษฐิ์ AI:และสร้างหุ่นยนต์โรบอท_AI_ไร้การสัมผัสเดินแจกยาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เเละสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเเสง UVC Sterilizer ลดการแพร่กระจายเชื้อด้วย UVC Light Disinfection Robot
#นวัตกรรมAI สุดล้ำสมัย!
👨🏻‍🎓เด็กชายณภัทร วัฒนกูล Nano
👨🏻‍🎓เด็กชายชยกฤต เพียนอก Mak
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย Arisa
👨🏻‍🎓เด็กชายโยชิ ชยุต แพงมา Yoshi
👨🏻‍🎓เด็กชายราชฤทธิ์ สายทอง Fongwin
🧑‍🎓เด็กชายวัชรบูรณ์ อนุถาวร Andamun
👨🏻‍🎓เด็กชายพีรวิชย์ ยงยอด Kong
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอันนา เบอร์กัน Anna
👨🏻‍🎓เด็กชายณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต Nattha
👨🏻‍🎓เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน Pun Pun
👩🏻‍🎓เด็กหญิงณัชขา ชัยเสนา Krapaow
👨🏻‍🎓เด็กขายจอมสุข เศวตมาลย์ Sky
👨🏻‍🎓เด็กขายเทรเวอร์สวิตต์ แบรดเลย์ Trevor
ขอขอบพระคุณ 🙏
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💃ที่ตลอดเวลาท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลายสนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์ 🤖การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของตนเอง
“โรบอทต้นหม่อน”เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วยรีโมทย์ผ่านจอ🖥ทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพ ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี ฆ่าเชื้อจุลชีพ แบคทีเรียและไวรัสโคโรนา ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ อย่างง่ายดาย🔆
✍️พร้อมส่งมอบแด่ 🏩โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายเเพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล และคณะตัวแทนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับ ณ โรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อนำไปใช้บริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางแพทย์
และขอขอบพระคุณ🙏
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน
👨🏻‍💻อาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์อ๊อฟ🙏
ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอนการให้คำปรึกษาในการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)
เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍
ทั้งนี้ ขอบพระคุณ ผู้ร่วมสนับสนุนงาน
จากศิษย์เก่าเมทนีดล
🧑‍🎓นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด คุณโบนัส
👩🏻‍⚖️คุณนฤมิต แอกทอง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานชี้ขาด คดีอัยการ​สูงสุด ดํารงตําแหน่ง อัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูง
และ👩🏼‍💼คุณปารณีย์ อัศวสิริเลิศ

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design