MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ปลื้มใจแทนผู้บริหาร ผู้ปกครอง คุณครู พนักงานเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่นที่สุด!💕✨
🤖โรบอทต้นหม่อนเข้าสนามช่วยเเพทย์ พยาบาลเเละคนไข้ลดการสัมผัส เเละร่างกายเเข็งเเรงทุกฝ่าย
เชิญรับชมโรบอทน้องต้นหม่อน!ลุยสนามปกป้องทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ผลลัพธ์ระดับบริษัทชั้นนำต้องยกนิ้วให้👍🏻👍🏻
ผลงานของทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเมทนีดล
นำโดย
👨🏻‍🎓เด็กชายณภัทร วัฒนกูล Nano
👨🏻‍🎓เด็กชายชยกฤต เพียนอก Mak
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย Arisa
👨🏻‍🎓เด็กชายโยชิ ชยุต แพงมา Yoshi
👨🏻‍🎓เด็กชายราชฤทธิ์ สายทอง Fongwin
🧑‍🎓เด็กชายวัชรบูรณ์ อนุถาวร Andamun
👨🏻‍🎓เด็กชายพีรวิชย์ ยงยอด Kong
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอันนา เบอร์กัน Anna
👨🏻‍🎓เด็กชายณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต Nattha
👨🏻‍🎓เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน Pun Pun
👩🏻‍🎓เด็กหญิงณัชขา ชัยเสนา Krapaow
👨🏻‍🎓เด็กขายจอมสุข เศวตมาลย์ Sky
👨🏻‍🎓เด็กขายเทรเวอร์สวิตต์ แบรดเลย์ Trevor
และขอขอบพระคุณ🙏💕
#ผอ_ฝนของเรา💖ที่ตลอดเวลาท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเอไอ AI
ให้นักเรียนตลอด 5 ปี เเละสะเต็มตลอด 13 ปี
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลาย
สนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์ 🤖การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่าภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ได้จริงด้านหุ่นยนต์โรบอท
สร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา(STEMMM EDUCATION)ตั้งเเต่ระดับเนอสรี่
อนุบาล ประถมศึกษาต่อยอดระบบเอไอ โคดดิ่งที่เป็นผลงานประจักษ์! นักเรียนเมทนีดล
คือพลโลกที่สมบูรณ์🌍เเละคณาจารย์ นำโดย
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม (ดร.แอน)
ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ
👨🏻‍💻อาจารย์คเณศ ถุงออด (อาจารย์อ๊อฟ)
ผู้สอนการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์
“โรบอทต้นหม่อน”🤖เมทนีดลเคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วยรีโมทย์นำไปใช้งานจริงที่
#โรงพยาบาลพล_อำเภอพล_จังหวัดขอนเเก่น บริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
🦠สามารถฆ่าเชื้อโรค👾ในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางแพทย์
ทั้งนี้ ขอบพระคุณ ผู้ร่วมสนับสนุนงาน
จากศิษย์เก่าเมทนีดล
🧑‍🎓นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด คุณโบนัส
👩🏻‍⚖️คุณนฤมิต แอกทอง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานชี้ขาด คดีอัยการ​สูงสุด
ดํารงตําแหน่ง อัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูง
และ👩🏼‍💼คุณปารณีย์ อัศวสิริเลิศ

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design