MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#นำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 “นวัตกรรมศึกษา: กล้าเปลี่ยน ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
สุดยอดของผลงานการศึกษา🎊
📣🏆ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนเมทนีดลขอปรบมือ👏🏻ดังๆๆให้เเด่ #ดร_อรทัย_สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💃🏻
ท่านเห็นประเด็นเเละสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาพหุวัฒนธรรม กระทั่งบัดนี้เข้านำเสนอเเละรับรางวัล
วิจัยดีเด่น การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา Office of The Education Council
#เรื่อง_เเนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนนานาชาติ_สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
#ได้รับการคัดเลือกและเข้ารอบและนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์🇹🇭นับเป็นความภาคภูมิใจ👍🏻ของเมทนีดลขอนแก่นอีกครั้งที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพื่อร่วมแสดงศักยภาพในเวทีระดับชาติ
นำเสนอผลงานวิจัยเชิงลึกจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน!
ต่อเนื่องให้เห็นถึงหัวใจ💖
สำคัญของเมทนีดลเราคือพหุวัฒธรรมในโรงเรียน
ที่จะสร้างความสุขในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนักเรียน
คุณครู ผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเเละเชื้อชาติ เเต่อบอุ่นในโรงเรียนเมทนีดล
จังหวัดขอนเเก่น ที่นี่!ที่เดียว ย้ำให้เห็นถึงเเนวทางการบริหารจัดการของท่านผอ.ฝนของเรา💃
อย่างเป็นระบบระเบียบเเต่ทุกคน
มีความสุข สดชื่นในการปฎิบัติหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อเน้นให้ผลลัพธ์คือนักเรียนพลโลก🌍สากลเเท้จริง
และท่านผอ.ฝนของเราดำเนินงานวิชาการคุณภาพยกระดับทางการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อเนื่อง
นำใช้ปฏิบัติแท้จริงสู่นักเรียนสมาชิกเมทนีดล คุณครูและบุคลากรในองค์กรคุณภาพแห่งนี้ค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design