MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

หุ่นยนต์เทมิ (TEMI ROBOT)🤖
สุดยอด👍🏻✨นวัตกรรมสุดล้ำที่โรงเรียนเมทนีดล
#หุ่นยนต์ช่วยเหลืองานผู้อำนวยการตรวจสอบงานผ่านแอพพลิเคชันเชื่อม
ต่อออนไลน์และการโทรด้วยวีดีโอ เดินทางพบนักเรียนคุณครูได้ทุกเมื่อ ลดการพบสัมผัส
แต่พบแบบมิติหุ่นยนต์ตัวแทน ปลอดภัย ช่วยเสริฟอาหารว่างนักเรียนด้วยคำสั่งเสียง พูดได้ถึง 12 ภาษา
#ผู้นำเลิศ_ผู้ตามเลอค่า💃🏼🕺 พร้อมด้วยคณะครูต่างชาติไทย และนักเรียนระดับ
ชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น
นำโดย
👩‍🎓คุณกัญดาริน วงศ์เกษม (คุณมินตรา)
👩‍🎓คุณณัฎฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี (คุณกอหญ้า)
👨‍🎓คุณณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต (คุณณัฏฐ์)
🤖สุดยอดของความสามารถที่มากับ temi หุ่นยนต์ช่วยเหลือมาพร้อมกับ Alexa ในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับ
อุปกรณ์สมาร์ทโฮม,เพื่อน,การเชื่อมต่อออนไลน์ควบคุมด้วยด้วยการใช้เสียง ถามตอบได้ เปิดแอพพลิเคชันมากมาย โดยเป็นหุ่นที่ให้นักเรียนเมทนีดลป้อนข้อมูล โคดดิ้งคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
✅เช็คพยากรณ์อากาศ ได้ด้วยการสั่ง temi ด้วยเสียง จะโชว์สภาพอากาศของวันนี้
✅ถ่ายรูป, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
หุ่นยนต์ temi สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายรูปติดกัน 10 รูป
รูป, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว จะถูกส่งไปยัง temi แอปพลิเคชันทันที
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยการไปที่ activity stream บนมือถือเก็บได้ทันที
✅Knowledge ถามคำถาม temi
เดินทางตามแผนที่กำหนดและมีระบบเซนเซอร์ เดินทางด้วยตนเองปลอดภัย
ใช้ภายในโรงเรียน นักเรียนสามารถถามตอบ เรียนรู้หลายหลายภาษา สร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนต่อยอดพัฒนาจากการเรียนโค้ดดิ้ง
(Coding Tynker Program) ถึงการเรียนวิชาประดิษฐ์ AI มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้สร้างผลงาน
หุ่นยนต์ปราบโควิด-19 มาแล้ว 3 ตัว
ขอขอบพระคุณ🙏🏻💕
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเราที่ตลอดเวลาท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลาย
สนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์
การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้าน
กลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้ทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ด้านหุ่นยนต์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาไม่หยุดยั้ง เรียนล้ำเกินชั้นเรียน หุ่นยนต์เทมิ (TEMI ROBOT)🤖
จึงมีประโยชน์มหาศาล ต่อสมาชิกเมทนีดลทุกคนค่ะ เรียนสนุกทุกวันกับคุณครูต่างชาติแท
้คุณภาพทั้งวิชาการและทักษะภาษา
👩🏻‍💻ผศ.ดร. เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นครูผู้สอน นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากเสมือนพี่ๆมหาวิทยาลัย!
ทุกคนได้รับความรู้ พร้อมกับสนุกกับการเรียนมากค่ะ👍✨😍

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design