MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

นำโดย#ดร_#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💃🏼
ช่วยเหลือชาวบ้านดอนบมแก้ไขตรงจุด❗️🩺
ด้านสุขอาชีวอนามัยสะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรค
ท่านผอ.ฝน เมทนีดล เป็นตัวอย่างที่ดีงามในการเเก้ปัญหาชุมชน
อย่างตรงจุดตรงใจท้องถิ่นที่กำลังพบปัญหา
โดยมอบหมายตัวแทนพนักงานฝ่ายแม่ครัว มิสซาร่า พนักงานขับรถ
มิสเตอร์เล็กและพนักงานเมทนีดลที่เป็นสมาชิกชุมชนที่
ทีมเมทนีดล
นำมอบน้ำยาซักผ้าขาว(บรีชิ่ง โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ฤทธิ์กำจัดเชื้อโรค)
จำนวน 1,000 ขวด พร้อมผ้าเช็ดทำความสะอาด 1,000 ผืน เพื่อนำใช้ในครัวเรือน
เเละหน้ากากอนามัย นับพันชิ้น
เเด่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม
เเจกจ่ายทุกครัวเรือนประชาชนและใช้ในองค์กรส่งเสริมสุขภาพเพื่อความสะอาดปลอดภัย
ในทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความสะอาด ปลอดภัยจากโรคติดต่อเร่งด่วน
อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่โรงเรียนของเราดำเนินมา 14 ปี
ช่วยปกป้องสมาชิกเมทนีดล ของเรามาโดยตลอดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง จึงเป็นวิธีเเก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เเละช่วยเหลือปัญหาในชุมชนไม่ให้ระบาดสู่ภายนอก
สร้างความตื้นตันใจเเด่ผู้นำชุมชนเเละชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ผ่านมาเเละช่วยยับยั้งได้อย่างเเน่นอน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design