MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#ส่งมอบลึกถึงที่หมาย น้ำดื่ม อาหารแห้งและขนมจีนน้ำยาร้อนๆเพิ่มพลังผ่านวิกฤติเร็ววัน
พร้อมโดย 👩🏻‍💻ผศ.ดร.เกสร วงษ์เกษม (ดร.แอน)ผู้แทนผู้ปกครอง คุณมินตรา👩🏻‍🎓 คุณณัฏฐ์👨🏻‍🎓 คุณพราวพราว👸🏼
ผู้แทนนักเรียน คุณครูปลา👩🏼‍💼 ผู้แทนคุณครูและทีมพนักงานทุกฝ่าย จัดเตรียมส่งมอบเรือใหญ่พร้อมไม้พาย และน้ำดื่มนับ 1,000 ขวดพร้อมด้วยอาหารแห้งและขนมจีนน้ำยาร้อนๆ แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมทนีดล พร้อมส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย และทีมตัวแทนผู้อำนวยการ
นำส่งมอบลึกถึงที่หมายโดยมิสซาร่า มิสเตอร์ต๋อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ สาธารสุขโรงเรียน แม่บ้าน แม่ครัว พนักงานขับรถ ขอให้ผ่านวิกฤติและดีขึ้นในเร็ววันค่ะ
ทีมผู้ประสบอุทกภัยภัย บ้านกุดกว้าง ขอบพระคุณ
ผู้อำนวยการหญิงแกร่งแห่งเมทนีดล ทำงานคู่กับการทำบุญ ผู้มีจิตใจงาม และลูกทีมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจ💕ในครั้งนี้ค่ะ

 

 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design