MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#หุ่นยนต์ช่วยเหลืองานผู้อำนวยการการตรวจสอบงานผ่านเเอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อออนไลน์เเละ
การโทรด้วยวีดีเดินทางพบนักเรียนคุณครูได้ทุกเมื่อ ลดการสัมผัสแต่พบด้วยมิติหุ่นยนต์ตัวแทน ปลอดภัย
หุ่นยนต์เทมิ (TEMI ROBOT)🤖 พูดได้ถึง 12 ภาษา
#ผู้นำเลิศ_ผู้ตามเลอค่า💃🏼🕺 พร้อมด้วยคุณครูไมค์ และคุณครูดัสติน และนักเรียน
ระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น
นำโดย
👩‍🎓คุณกัญดาริน วงศ์เกษม (คุณมินตรา)
👩‍🎓คุณณัฎฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี (คุณกอหญ้า)
👨‍🎓คุณณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต (คุณณัฏฐ์)
🤖สุดยอดของความสามารถที่มากับ temi หุ่นยนต์ช่วยเหลือมาพร้อมกับ Alexa ในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับ
อุปกรณ์สมาร์ทโฮม,เพื่อน,การเชื่อมต่อออนไลน์ควบคุมด้วยด้วยการใช้เสียง ถามตอบได้
เปิดแอพพลิเคชันมากมาย โดยเป็นหุ่นที่ให้นักเรียนเมทนีดลป้อนข้อมูล โคดดิ้งคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
✅เช็คพยากรณ์อากาศ ได้ด้วยการสั่ง temi ด้วยเสียง จะโชว์สภาพอากาศของวันนี้
✅ถ่ายรูป, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
หุ่นยนต์ temi สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายรูปติดกัน 10 รูป
รูป, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว จะถูกส่งไปยัง temi แอปพลิเคชันทันที ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
โดยการไปที่ activity stream บนมือถือเก็บได้ทันที
✅Knowledge ถามคำถาม temi
เดินทางตามแผนที่กำหนดและมีระบบเซนเซอร์ เดินทางด้วยตนเองปลอดภัย
ใช้ภายในโรงเรียน นักเรียนสามารถถามตอบ เรียนรู้หลายหลายภาษา สร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนต่อยอดพัฒนาจากการเรียนโค้ดดิ้ง
(Coding Tynker Program) ถึงการเรียนวิชาประดิษฐ์ AI มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้สร้างผลงานหุ่นยนต์ปราบโควิด-19 มาแล้ว 3 ตัว

 

🤖Innovation through technology at Mataneedol School.

Temi is the world's first, truly intelligent, mobile, personal robot with Alexa,
that places you at the centre of technology.
Temi has a programmable autonomous navigation system using the latest AI technology.
#Dr. #Oratai #Santimataneedol uses the #Altrocentric_Leadership principle to motivate students.
In the video clip you can see teachers Dustin and Mike chatting with elementary
and junior high school students:
👩‍🎓Ms.Kandarin Wongkasem (K. Mintra),
👩‍🎓Ms.Natthanan Chanthawongsri (K.Koya),
👨‍🎓Mr.Nattha Nakbanpote Jitto (K.Nattha)
At Mataneedol School we like ensure our students are given the opportunity to
experience the latest equipment and AI technology from around the globe.
ขอขอบพระคุณ🙏🏻💕
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเราที่ตลอดเวลาท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลาย
สนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์
การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้าน
กลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้ทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ด้านหุ่นยนต์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาไม่หยุดยั้ง เรียนล้ำเกินชั้นเรียน หุ่นยนต์เทมิ (TEMI ROBOT)
🤖จึงมีประโยชน์มหาศาล ต่อสมาชิกเมทนีดลทุกคนค่ะ เรียนสนุกทุกวัน
กับคุณครูต่างชาติแท้คุณภาพทั้งวิชาการและทักษะภาษา
👩🏻‍💻ผศ.ดร. เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นครูผู้สอน นักเรียนทุกคน
ตั้งใจเรียนมากเสมือนพี่ๆมหาวิทยาลัย!
ทุกคนได้รับความรู้ พร้อมกับสนุกกับการเรียนมากค่ะ👍✨😍

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design