MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#มาตรการเข้ม!ตรวจคัดกรองสุขภาพ_2021
การคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคนทางทีมสุขอาชีวอนามัยยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง💖
🔷 แอร์ชาวเวอร์ (Air Shower) สมาชิกเมทนีดลและผู้ติดต่อทุกท่าน ต้องได้รับการซับฝุ่นป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ก่อนเข้าตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือเพื่อความปลอดเชื้อ ลดการสัมผัสความเร็วสูง ฝุ่นที่ติดตามตัวสามารถหลุดออกได้ผ่านแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency
Particulate Air Filter) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99%เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น
🔹การคัดกรองสมาชิกเข้า-ออกเเละวัดอุณหภูมิมาโดยเสมอ ด้วยระบบการเข้ารับนักเรียนเช็คอิน (Check-In) รายบุคคลด้วยเครื่องสแกนใบหน้าล้ำสมัย👩🏻‍🔧พร้อมเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ โดยสมาชิกจะได้ประหยัดเวลาในการเดินเข้าจุดเดียว ยืนยันการรับนักเรียนสมาชิกเเละตรวจวัดอุณหภูมิ
🌞โดยรอบเช้าบันทึกสแกนใบหน้านักเรียนพร้อมเวลาเข้าโรงเรียน
🌝รอบเย็นบันทึกใบหน้าผู้ปกครองพร้อมเวลารับนักเรียน
เพื่อระบบการตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนแบบทันสมัยรวดเร็วทั้งเช้า-เย็นเพื่อมั่นใจระบบการรับ-ส่งนักเรียนถึงมือผู้ปกครอง 👭👩🏽‍🤝‍👨🏼
พร้อมการคัดกรองอุณหภูมิในสถานการณ์ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
🔹ล้างมือ ด้วยสบู่เหลวอัตโนมัติกลิ่นหอมแต่ทรงคุณภาพ
เราบริการสม่ำเสมอมาทุกวัน
🔷การคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคนทางทีมสุขอาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยเครื่องมือโควิดแบบ อม 😋 (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit)
ไม่เจ็บตัว ไม่เลอะเทอะ ไม่ขม ไม่กลัวเพราะมีผู้อำนวยการ ทีมสุขอาชีวอนามัยA+ สาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล คุณครู ผู้ปกครองให้กำลังใจอย่างเต็มพลัง
✨ทั้งนี้นักเรียนใหม่จะได้รับการตรวจสุขภาพเเบบชัดเจนทุกคนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ
🚺🚹💧พกเเฮนด์เจลแอลกอฮอล์แบบขนาดพกพาใช้ประจำตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสะดวกในหรือนอกโรงเรียน ใช้ได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ 😷สวมแมส เตรียมแมสสำรอง
และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนพกพาติดตัวมาโรงเรียนทุกวันนะคะ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนเมทนีดลส่ง QR Code เพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองในการส่งข้อมูลการเดินทางให้ทางโรงเรียนทราบทุกบ้านโปรดส่งตรงยังคุณครูประจำชั้น
เเละ การส่ง นักเรียนช่วงเช้า ท่านสามารถส่งที่โถงสุขภาพ ให้บุตรหลานเดินเข้าเอง
เเละเมื่อรับกลับ ขอความกรุณารอเฉพาะจุดทางเดิน A-Z เเละสวนไม้มงค ทางทีมพี่เนอส คุณครู จะส่งนักเรียนรายคนให้นะคะ
🙂😌ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเเละนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังใจที่งดงามให้ทางบุคลากรโรงเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา
🗝การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนี้ได้ดำเนินการเข้มข้นเสมอพร้อมบริการจุดล้างมือ สบู่หอมอัตโนมัติ
เราบริการสม่ำเสมอ(ทั่วทั้งโรงเรียน) กระดาษเช็ดมือ เจลเเละสเปรย์ล้างมือแห้งไว้ทุกจุด

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design